Cơ hội tốt để lên tubeless hoặc thay keo cũ
Chương trình khuyến mại giảm 15% tubeless sealant dạng chai 500ml và 1000ml.
Chương trình khuyến mại áp dụng từ ngày 01/09 – 30/09/2022.
Tại hệ thống đại lý Peaty’s product toàn quốc