Phân định trách nhiệm của bên vận chuyển hàng hóa

Nghĩa vụ của bên vận chuyển - Bảo đảm vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn. - Giao tài sản cho người có quyền nhận. - Chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. - Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy …

CHÍNH SÁCH MUA, THANH TOÁN VÀ KIỂM HÀNG

MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN Bước 1: Khách hàng chọn sản phẩm và ấn "Thêm vào giỏ hàng" hoặc "Mua ngay" để mua hàng Bước 2: Tạo tài khoản theo hướng dẫn và điền thông tin người mua hàng Bước 3: Ấn "Đặt Hàng" để mua sản phẩm  Bước 4: Email thông báo đơn hàng sẽ xuất hiện tại hòm thư điện tử của …