MARIN KENTFILED: ĐÓA HOA LAI GIỮA HOÀI CỔ VÀ HIỆN ĐẠI

MARIN KENTFILED: ĐÓA HOA LAI GIỮA HOÀI CỔ VÀ HIỆN ĐẠI

Nếu sự hoài cổ đôi khi mang đến buồn tẻ Sự hiện đại nhiều lúc quá xô bồ Sự kết hợp giữa hiện đại và hoài cổ được Marin bikes gửi vào những chiếc Kentfield để cảm giác đạp xe mỗi ngày không bao giờ nhàm chán. …