MARIN PINE MOUNTAIN: TỔNG HÒA CỦA BIKE PACKING VÀ HARDCORE HARDTAIL

MARIN PINE MOUNTAIN: TỔNG HÒA CỦA BIKE PACKING VÀ HARDCORE HARDTAIL

Những chiếc Adventure bike phuộc đơ đôi khi không thể khiến cuộc hành trình trở nên trọn vẹn đối với những địa hình khó Những chiếc MTB thường không có đủ dư địa để gắn đồ đạc, dụng cụ cho những chuyến đi dài Những trở ngại thường gặp trên mọi cung đường giờ đây …