MARIN BOBCAT TRAIL 4 – PHIÊN BẢN “SILVER SURFER”

MARIN BOBCAT TRAIL 4 – PHIÊN BẢN “SILVER SURFER”

Với geometry hiện đại và màu sắc được ví như "Silver surfer", Marin bobcat trail 4 với phiên bản màu bạc vừa có sức mạnh của một chiếc XC Trail ,vừa dễ dàng thu hút mắt nhìn ngay từ lần đầu chiêm ngưỡng. …