Với cấu trúc hình học tương tự như một chiếc road bike, Marin Lombard 1 là dòng xe Gravel mang đến không chỉ tốc độ và cả sự hào hứng chinh phục những cung đường off road.

Marin Lombard 1 mang đến tốc độ cao và đảm bảo cảm giác lái đầm và chắc chắn của một chiếc gravel
Marin Lombard 1 mang đến tốc độ cao và đảm bảo cảm giác lái đầm và chắc chắn của một chiếc gravel
Marin Lombard 1 mang đến tốc độ cao và đảm bảo cảm giác lái đầm và chắc chắn của một chiếc gravel
Marin Lombard 1 mang đến tốc độ cao và đảm bảo cảm giác lái đầm và chắc chắn của một chiếc gravel
Xe đạp Marin Lombard 1 mang đến tốc độ cao và đảm bảo cảm giác lái đầm và chắc chắn của một chiếc gravel

Tags: ,