Giá: 1.380.000

Bạn không thể mang những miếng giáp cồng kềnh, khó chịu sẽ kìm hãm bạn trong mỗi chuyến đi. Khi bạn phải trả giá quá nhiều cho một tấm bảo hộ tay vướng víu, hành trình của bạn có thể kết thúc bởi một cú ngã mà chính miếng bảo hộ cũng không thể giúp gì được cho bạn. Với Miếng bảo vệ khuỷu tay Pro-X3, bạn có sự bảo vệ cần thiết khi cần, thời gian còn lại, bạn thậm chí sẽ không biết nó ở trên cánh tay và luôn sẵn sàng bảo vệ bạn.

Nội dung đang cập nhật...

Featuring SmartFlex™: Flexible As You Ride. Hardens on Impact.

  • Body-mapped, impact-absorbing SmartFlex™ pads layered on top of a ventilated, soft inner foam layer allowing for maximum protection, comfort and breathability
  • Soft inner foam keeps pads comfortable on your knees and also adds another layer of protection
  • SmartFlex™ pads offer form-fitting and lightweight protection that is flexible as you ride and hardens on impact
  • Also ideal for BMX riding (Both race & freestyle)
  • Moisture-wicking, UPF 50+ fabric
  • Machine washable
  • Compression sleeves with grippers at the top and bottom to keep guards in place
  • PPE II certified
  • To learn more about SmartFlex™, please visit https://overmore.vn/tim-hieu-cong-nghe-bao-ho-g-form/
Nội dung đang cập nhật...
Nội dung đang cập nhật...