Từ 14/10 đến 23/11/2022, Các sản phẩm yên da Brooks B17 tại hệ thống Brooks Việt Nam sẽ được áp dụng chương trình khuyến mại giảm giá vô cùng lớn.

Cụ thể

B17 Standard: 2.550.000

B17 Special: 3.450.000