Đảm bảo với tất cả người mua lốp xe đạp Vittoria trực tiếp hoặc thông qua đại lý Vittoria được ủy quyền chính hãng, sẽ được bảo hành do các lỗi của nhà sản xuất về vật liệu và tay nghề trong thời gian 01 năm kể từ ngày mua hoặc cho đến khi lốp không còn độ sâu gai lốp có thể sử dụng được (hoặc tình trạng lốp được xác định bởi nhà phân phối), sẽ được thay thế bằng lốp Vittoria tương đương.

Bảo hành này vô hiệu nếu lốp xe bị hư hỏng do va chạm, va đập, lạm dụng ngoài mục đích sử dụng hoặc không tuân thủ các hướng dẫn của nhà sản xuất. Bảo hành không áp dụng nếu lốp đã được sửa đổi.

Để xác nhận bảo hành, người mua cần đem lốp trực tiếp đến nhà phân phối để đánh giá tình hình hoặc gửi ảnh bao gồm:
– Nhãn tên lốp
– Khuyết điểm/vấn đề của lốp