Selle Royal Việt Nam bảo hành đổi mới, thay thế hoặc sửa chữa các bộ phận của sản phẩm do lỗi của nhà sản xuất 2 năm kể từ ngày mua.

Điều kiện áp dụng:

– Người mua đầu tiên của sản phẩm, quyền lợi bảo hành không thể chuyển nhượng cho người khác

– Bảo hành không áp dụng đối với sản phẩm đã bị chỉnh sửa, cố tình phá hoại, tai nạn, lắp ráp không đúng cách, sản phẩm mua với mục đích cho thuê lại hoặc/và không tuân thủ việc lắp đặt được hướng dẫn bởi Selle Royal Việt Nam. 

– Bảo hành không áp dụng đối với các vết xước hình thành trong quá trình sử dụng

– Việc bảo hành lỗi sản phẩm phải được thực hiện bởi Fulcrum Việt Nam hoặc hệ thống đại lý của Fulcrum.